Uslovi korištenja i opšti uslovi poslovanja

Franck d.o.o.

1. Predmet Opštih uslova

Ovim Opštim uslovima poslovanja Franck d.o.o., sa sjedištem u Sarajevu, Dr. Fetaha Bećirbegovića 45, ID broj: 4200521980005, upisano u registar Općinskog suda u Sarajevu pod brojem 65-01-0175-12 (stari broj 1-22726) („Prodavac“) uređuje odnose između Prodavca kao pružatelja usluga informacijskog društva s jedne strane, te posjetitelja internetske stranice www.franck.ba, kao i povezanih mikrostranica, i kupaca proizvoda Prodavca ponuđenih u internetskoj trgovini Prodavca dostupnima na internetskoj stranici Prodavca shop.franck.ba („Webshop“). Opštim uslovima se detaljnije uređuje postupak korištenja internetske stranice, Webshopa, naručivanja, ugovaranja, dostave, plaćanja i reklamacija proizvoda Prodavca.

Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja naruči proizvod iz ponude Prodavca putem Webshop-a, a čija narudžba bude prihvaćena od strane Prodavca, sve na način utvrđen ovim Opštim uslovima („Kupac“). Posjetilac je svaka osoba koja putem sredstava elektronske komunikacije pristupi na internetske stranice Prodavca, te razgledava ponudu proizvoda i/ili podnese narudžbu proizvoda Prodavcu („Posjetilac“).

Korištenjem internetske stranice te podnošenjem narudžbe na način utvrđen ovim Opštim uslovima, Kupac/Posjetilac prihvata ove Opšte uslove i njihovu primjenu. Prodavac može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Opšte uslove, te će tako promijenjene Opšte uslove objaviti na internetskoj stranici.

Ovi Opšti uslovi čine sastavni dio pojedinačnog ugovora o kupovini proizvoda koji se nalaze u ponudi Webshopa, te isti istodobno predstavljaju i obavijest iz članka 44. Zakona o zaštiti potrošača ("Službeni glasnik BiH", br. 25/2006 i 88/2015), kada je s obzirom na način podnošenja narudžbe primjenjivo, te obavijest iz članka 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ („GDPR“) te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora.

2. Sklapanje ugovora o kupoprodaji

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavca sklopljen je u trenutku kada Prodavac prihvati narudžbu Kupca te će Prodavac o činjenici sklapanja ugovora e-mail porukom obavijestiti Kupca da je ugovor sklopljen. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavca zaključen je u trenutku prijema potvrde Prodavca o narudžbi na e-mail adresu Kupca. Kupovinom proizvoda putem Webshopa smatra se da je Kupac pročitao, primio na znanje sve navedene obavijesti i slijedom toga prihvatio Opšte uslove kao sastavni dio kupoprodajnog ugovora.

Kupci i Posjetioci su upoznati te prihvataju da Prodavac nema obavezu prihvatiti narudžbu ako ista na bilo koji način ne odgovara uslovima utvrđenim ovim Opštim uslovima te bilo kojim drugim uslovima naručivanja, odnosno kupovine objavljenih na Webshopu.

U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda, Kupac/ Posjetilac je pregledom Webshopa i putem ovih Opštih uslova i pristajanjem na njih, u primjerenom roku prije kupovine na daljinu obaviješten o:

 • firmi ili nazivu, matičnom broju, jedinstvenom matičnom broju, sjedištu, telefonskom broju i adresi elektronske pošte Prodavca
 • proizvodu koji se nudi te njegovu nazivu,
 • glavnim obilježjima proizvoda,
 • cijeni proizvoda, uključujući sva porezna i druga davanja, te načinu izračuna cijene proizvoda,
 • troškovima prevoza i isporuke proizvoda,
 • troškovima upotrebe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora,
 • načinu i uslovima plaćanja te načinu, uslovima i vremenu isporuke proizvoda,
 • načinu rješavanja prigovora Kupaca,
 • uslovima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora,
 • potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava komunikacije na daljinu,
 • situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora,
 • postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke proizvoda,
 • uslugama koje se nude nakon prodaje te uslovima korištenja tih usluga (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova), ako je primjenjivo,
 • jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, ako je primjenjivo,
 • razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede,
 • trajanju ugovora te uslovima otkaza i raskida ugovora,
 • minimalnom roku u kojemu je Kupac vezan ugovorom, ako je primjenjivo,
 • funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući i potrebne mjere tehničke zaštite tih sadržaja, ako je primjenjivo,
 • interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju Prodavac ako je primjenjivo, zna ili bi morao znati,
 • mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sistemima za obeštećenje, te načinu kako ih Kupac može koristiti.

U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda, Kupac i Posjetilac su putem ovih Opštih uslova i putem Pravila privatnosti na stranici Webshopa nadalje obaviješteni i o svrhama i osnovi obrade ličnih podataka, rokovima pohrane, te svim drugim informacijama iz člana 13. GDPR-a.

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavcem za kupovinu proizvoda je jednokratan ugovor o kupovini proizvoda koji je realizovan isporukom proizvoda od strane Prodavca te izvršenim plaćanjem od strane Kupca.

3. Narudžba i registracija

Kupac koji je fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost za postupanje suprotno ovoj odredbi.

Proizvodi koji se mogu naručiti na temelju ovih Opštih uslova ponuđeni su u Webshopu Prodavcu dostupnoj na internetskim stranicama.

Narudžba se podnosi tako da Kupac za izabrane proizvode na Webshopu predaje narudžbu odabirom i potvrđivanjem odgovarajućih opcija. Narudžba je konačno podnesena u trenutku kada Kupac na Webshopu označi potvrdu opcije, u zavisnosti od metode plaćanja „Naruči“ ili „Nastavi s plaćanjem“ . Kupac će informaciju o prihvatu narudžbe dobiti na e-mail adresu navedenu u narudžbi kojom će biti potvrđeno da je narudžba zaprimljena.

4. Obavijest o proizvodima i uslugama

Prodavac se obavezuje putem Webshopa davati Posjetiocima i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o proizvodima koji se mogu naručiti.

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno mogu predati putem Webshopa moguće je da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu.

Prodavac zadržava pravo izmjene ili ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojih proizvoda ili usluga koje pruža, kao i promjene sadržaja u Webshopu, bez prethodnog odobrenja ili obavijesti, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.

Ako Prodavac nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će Kupca/Posjetioca telefonski ili putem elektronske pošte, te ga obavijestiti o navedenom. Kupac u tom slučaju ima mogućnost zatražiti zamjenski proizvod. Ako se Kupac/Posjetilac ne odluči za zamjenski proizvod, inicijalna narudžba smatrat će se otkazanom, o čemu će Kupac/Posjetilac dobiti obavijest putem telefona, elektronske pošte ili na adresu naznačenu prilikom postupka podnošenja narudžbe.

Slike proizvoda na Webshopu su ilustrativne prirode te slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda.

5. Cijene

Cijene proizvoda u Webshopu istaknute su za svaki pojedini proizvod, izražene su u valuti konvertibilna marka (KM), uključuju PDV, te vrijede za sve načine plaćanja u trenutku podnošenja narudžbe. Proizvodi se isporučuju po cijenama važećim na dan naručivanja bez obzira na datum isporuke.

U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave koji se posebno plaćaju.

Prodavac napominje kako postoji mogućnost nastanka greške pri unosu cijena i podataka o proizvodu u Webshop. U slučaju nastanka takve greške, Prodavac će postupiti u skladu sa članom 10. ovih Opštih uslova.

6. Posebni oblici prodaje

Prodavac ima pravo periodično, po svojoj odluci, stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonska sniženja i druge posebne oblike prodaje.

Takvi proizvodi će biti dostupni pod istim uslovima svim Kupcima/Posjetiocima ili će biti dostupni Kupcima/Posjetiocima određene, točno specificirane skupine, uz tačno navođenje svih uslova i rokova trajanja takvih posebnih oblika prodaje.

Nakon proteka roka posebnog oblika prodaje, Prodavac neće primati nove narudžbe po uslovima koji se odnose na takvu prodaju kojoj je istekao rok.

7. Plaćanje kupljenih proizvoda

Plaćanje kupljenih proizvoda moguće je izvršiti kreditnim, debitnim, prepaid i poslovnima karticama ili po pouzeću (gotovinom) prilikom dostave pošiljke.

U slučaju kartičnog plaćanja, moguće je izvršiti plaćanje sljedećim karticama: MasterCard®, Maestro® i Visa®. Prodavac je sigurnost kartičnog plaćanja povjerio društvu Monri Payments d.o.o., sa sjedištem u Sarajevu, Džemala Bijedića 2, ID broj: 4202497730003.

Sigurnost plaćanja kreditnim karticama

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom TLS enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prenosa.

Time je omogućen siguran prenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računara i WebPay servisa, te obratno.

WebPay servis i finansijske ustanove razmjenjuju podatke upotrebom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautorizovanog pristupa.

Monri Payment Gateway je sertifikovan prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i Mastercard pravilima.

Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobam

Nakon popunjavanja formulara Kupac potvrđuje transakciju i dovršava proces naručivanja nakon čega na naznačenu e-mail adresu dolazi obavijest Prodavca o potvrdi narudžbe.

Ako proces plaćanja karticom nije uspješno izvršen, sistem će automatski otkazati narudžbu.

Nakon uspješno dovršenog procesa plaćanja na e-mail adresu Kupca stiže potvrda narudžbe, a Prodavac će zatim pristupiti isporuci naručenih proizvoda.

U slučaju plaćanja po pouzeću Kupac je dužan platiti proizvod prilikom preuzimanja istog. Račun za naručeni proizvod Kupac je dužan podmiriti dostavljaču prilikom dostave naručenog proizvoda. Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku preuzimanja novca prilikom dostave pošiljke.

Potvrđivanjem opcije za zaprimanje računa u elektronskom obliku na sučelju web prodaje, kupac daje saglasnost za zaprimanje računa u elektronskom obliku, a koji je Prodavac dužan izdati shodno čl. 33 i 35   ZAKONA O FISKALNIM SISTEMIMA (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 81/09)i čl.17. ZAKON O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST BOSNE i HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", br. 9/2005, 35/2005, 100/2008 i 33/2017) i čl. 106 PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST (Službeni glasnik BIH br. 93/05, 21/06, 60/06, 06/07,100/07, 35/08, 65/10). Ukoliko Kupac ne da saglasnost za zaprimanje računa u elektronskom obliku, račun će biti priložen u pošiljci (u svakoj od pošiljaka ako se naručena roba isporučuje u više pošiljaka).

8. Dostava kupljenog proizvoda

Putem Webshopa moguće je izvršiti kupovinu proizvoda isključivo na teritoriju Bosne i Hercegovine što podrazumijeva i dostavu kupljenih proizvoda isključivo na teritoriju Bosne i Hercegovine. Dostavu kupljenog proizvoda obavlja Prodavac radnim danom putem ugovorenog dostavljača na adresu koju je Kupac naznačio prilikom podnošenja narudžbe. Dostava se obavlja na području cijele Bosne i Hercegovine. Rok isporuke je od 1 do 5 radnih dana od potvrde narudžbe. Za narudžbe potvrđene do 15 sati od ponedjeljka do petka, Prodavac će isti dan izdati elektronski nalog dostavnoj službi - InTime, a za narudžbe izvršene nakon tog vremena, nalog će biti izdan drugi dan. Po zadavanju naloga InTimeu od strane Prodavca, dostave će se izvršavati prema opštim uslovima pružatelja poštanskih usluga.

Prodavac zadržava pravo da pojedinu narudžbu podijeli u više pošiljaka ako su naručeni artikli u različitim skladištima ili ako dio naručenih artikala trenutno nije na zalihi. U slučaju višekratnih dostava iz iste narudžbe Kupac ne snosi dodatne troškove dostave (dostava se naplaćuje jednom po narudžbi, bez obzira na broj pojedinačno dostavljenih artikala).

Ako se radi o stambenoj zgradi, dostavljač je dužan nositi robu do sprata na kojem se nalazi Kupac.

Rokovi za dostavu računaju se od trenutka prihvatanja narudžbe.

Prodavac naplaćuje Kupcu uslugu dostave u iznosu od 8 KM. Za narudžbe u iznosu od 50 KM ili više, dostava je besplatna. U cijenu dostave uključeno je pakiranje proizvoda.

9. Isporuka kupcu

Kupac svojim potpisom na odgovarajućoj ispravi o dostavi potvrđuje prijem, odnosno isporuku proizvoda te prijem potvrde o sklapanju ugovora o kupoprodaji. Prijemom od strane Kupca smatra se da je pošiljka dostavljena u neoštećenom stanju, te je nakon prijema pošiljke na opisani način Prodavac oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti s te osnove. U trenutku potpisa Kupca na način opisan u ovom članu, rizik slučajne propasti i oštećenja proizvoda prelazi na Kupca.

U slučaju da Kupac naruči proizvod i odbije ga primiti bez razloga, Prodavac ima pravo u za tu svrhu predviđenim slučajevima naplatiti iznos izravnih troškova povrata proizvoda, te u tom slučaju zadržati na ime takvih troškova i iznos, odnosno dio iznosa naplaćenog na ime kupoprodajne cijene.

10. Pregled prilikom isporuke (dostave) i odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda

Kupac treba isporučeni proizvod prilikom isporuke (dostave) pregledati te provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke, te u slučaju postojanja takvih oštećenja ili nedostataka odmah isto reklamirati dostavljaču. Kupac ima pravo odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja, što će biti potvrđeno zapisnikom.

U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, Kupac ima pravo na isporuku uistinu naručenog proizvoda, a ako to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda i eventualne cijene dostave te je dužan vratiti pogrešno dostavljen proizvod. Povrat je potrebno najaviti pozivom službi za korisnike na broj +387 33 711 830 ili e-mailom na: info@shop.franck.ba. Radno vrijeme službe za korisnike je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.

Navedeno se odnosi i na slučaj kada isporučen proizvod ne odgovara naručenom odnosno kupljenom proizvodu.

Prodavac odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje prodaje putem Webshopa u skladu sa čl. 378-500 Zakonu o obligacionim odnosima FBiH. Prodavac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prenosa rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavac odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prenosa rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Prodavac ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

11. Reklamacija

Ako Kupac prilikom upotrebe određenog proizvoda smatra da je proizvod neispravan, potrebno je da, bez odgađanja, obavijesti Prodavca na adresu Franck d.o.o., Braće Bajića br. 1A, 71000 Sarajevo ili na e-mail info@shop.franck.ba.

Nakon zaprimanja reklamacije, Prodavac će Kupcu poslati potvrdu primitka reklamacije te informaciju može li se proizvod zamijeniti za novi, može li se za proizvod dobiti povrat novca ili je proizvod potrebno poslati u ovlašteni servis.

U slučaju da je proizvod potrebno poslati u ovlašteni servis, proizvod će biti potrebno dostaviti u ovlašteni servis na adresu Franck d.o.o., Braće Bajića br. 1A, 71000 Sarajevo.

12. Garancija za proizvod ili uslugu 

Prodavac je odgovoran za nedostatke na robi koji postoje u trenutku prenosa rizika na potrošača, bez obzira da li je on svjestan ove činjenice u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi u Bosni i Hercegovini.

Za tehnički složene proizvode proizvođač, odnosno dobavljač, dužan je da utvrdi i u tehničkom uputstvu navede rok obezbijeđenog servisiranja i da snabdije tržište rezervnim dijelovima, priborom i drugim proizvodima bez kojih se taj proizvod ne može upotrebljavati prema predviđenoj namjeni (u daljnjem tekstu: rezervni dijelovi).

Rok ne smije biti kraći od tri godine za aparate za domaćinstvo, odnosno pet godina za druge tehnički složene proizvode, ako propisom donesenim na osnovu ovog Zakona nije drugačije određeno.

Nakon prestanka proizvodnje proizvoda, proizvođač ili dobavljač dužan je da obezbijedi nabavku rezervnih dijelova radi održavanja proizvoda, u roku koji za tehnički složene proizvode ne može biti kraći od deset godina.

Ako proizvođač, odnosno dobavljač nema sopstveni servis u Bosni i Hercegovini, dužan je da za tehnički složene proizvode obezbijedi i spisak pravnih i fizičkih lica (servisa) koje je ovlastio za pružanje usluga u Bosni i Hercegovini.

Proizvođač, odnosno dobavljač, dužan je da ovlašćene servise i tržište redovno snabdijeva potrebnom vrstom i količinom rezervnih dijelova.

Ovlašćen je servis koji ima punovažnu punomoć proizvođača da može servisirati proizvode i ima potpisan ugovor za nabavku rezervnih dijelova.

13. Jednostrani raskid ugovora od strane kupca

U skladu sa ZZP-u, Kupac koji je potrošač u smislu definicije ZZP-a ima pravo jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to, u roku od 15 dana od dana  od datuma dostave proizvoda, odnosno dostave zadnjeg proizvoda koji je obuhvaćen pojedinom narudžbom. Cjelovite informacije vezane uz pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora navedene su u ZZP-u.

Potrošač ne može odustati od prava na raskid ugovora iz člana 47. ovog Zakona u vezi sa ugovorima:

 • pružanju usluga - ako je uz njihov pristanak počeo da radi prije nego što je istekao rok od 15 dana za odustajanje iz člana 47. ovog Zakona;
 • uslugama igara na sreću;
 • prodaji robe ili usluga - ako cijena proizvoda ili usluga zavisi od promjena na finansijskom tržištu na koje potrošač ne može uticati;
 • prodaji robe - kada je potrošač dao ličnu pisanu narudžbu ili specifikaciju za proizvod;
 • prodaji robe kada se proizvod zbog njegove prirode ne može vratiti;
 • kod isporuke audio i video-snimaka ili računarskog uputstva koje je potrošač upotrijebio;
 • kod isporuke štampe, periodike i časopisa.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora nalazi se ovdje. Kupac može jednostrano raskinuti ugovor koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražava svoju volju da raskine ugovor, na način da obrazac pošalje na poslovnu adresu Prodavca, Franck d.o.o., Braće Bajića br. 1A, 71000 Sarajevo ili na info@shop.franck.ba. Potvrdu prijema obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Prodavac će Kupcu, bez odgađanja, dostaviti elektronskom poštom.

U slučaju jednostranog raskida ugovora Prodavac će postupiti prema ZZP-u. Povrat plaćenog iznosa cijene bit će izvršen nakon što Kupac vrati kupljeni proizvod, odnosno nakon zaprimanja dokaza od strane Kupca da je proizvod poslan natrag Prodavcu, odnosno trećoj osobi određenoj od strane Prodavca. Povrat proizvoda Kupac je dužan izvršiti, bez odgađanja, a najkasnije u roku 15 dana od dana izjavljivanja jednostranog raskida ugovora.

Kupac je na temelju ZZP-a dužan snositi izravne troškove povrata proizvoda ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ako Kupac želi može se obratiti Prodavcu pozivom službi za korisnike na broj +387 33 711 830 ili e-mailom na: info@shop.franck.ba radi pribavljanja dodatnih obavijesti o načinu, mogućnostima i uslovima vraćanja proizvoda od strane Prodavca. Radno vrijeme službe za korisnike je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.

Kupac je sukladno ZZP-a odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja i korištenja kupljenog proizvoda, u slučaju raskida ugovora na način opisan ovim člankom. Kupac je također odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koji je vraćen Prodavcu ili trećoj osobi određenoj od strane Prodavca, oštećen ili uništen, u kojem slučaju neće ostvariti pravo na povrat punog plaćenog iznosa kupoprodajne cijene.

Zahtjev Kupca za zamjenu naručenog i ispravno isporučenog proizvoda smatrat će se jednostranim raskidom ugovora, u skladu sa ovim članom Opštih uslova. Kupac je u tom slučaju obavezan ispuniti obrazac za povrat proizvoda. Sve proizvode u slučaju jednostranog raskida u skladu sa ovim članom (povrat ili zamjena) potrebno je poslati na adresu Prodavca ili drugu adresu naznačenu u spomenutom obrascu.

14. Lični podaci

U svrhu kupovine u Webshopu Kupac/Posjetilac u tu svrhu upisuje svoje lične podatke: ime, prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona/mobitela.

Prilikom kupovine Kupac potvrđuje dodatno prihvat ovih Opštih uslova i Pravila privatnosti.

Prodavac se obavezuje čuvati povjerljivost ličnih podataka Kupaca i Posjetilaca i s istima postupati u skladu s GDPR-om i drugim važećim propisima koji regulišu zaštitu ličnih podataka.

Lični podaci Kupaca, koji su dani prilikom kupovine, obrađuju se u svrhu realizacije ugovora putem Webshopa, uključujući i prethodnu provjeru uslova za sklapanje ugovora, kao i u svrhu provedbe transakcije plaćanja i dostave proizvoda. Lični podaci bit će obrađivani i u svrhu sprječavanja eventualnih zloupotreba, sprječavanja prevarnih postupanja, kao i u svrhu informisanja Kupaca o novostima i ponudama u okviru Webshopa, sve u skladu legitimnog interesa Prodavca.

Kupci i Posjetioci su dužni dati tačne, važeće i potpune lične podatke. U slučaju povrede ove obaveze Kupca ili Posjetioca, Prodavac ima pravo uskratiti takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno proizvoda koje istima nudi. Obrada ličnih podataka u svrhe izvršenja Ugovora uslov je za pružanje usluge, te se u tom smislu ne može ograničiti ni opozvati. U slučaju da Kupac ne želi dati svoje lične podatke, neće moći sklopiti ugovor s Prodavcem, odnosno izvršiti kupovinu na Webshopu.

Prodavac neće otkriti niti prenositi lične podatke Kupaca i Posjetilaca trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja ugovora o kupovini Proizvoda (što se odnosi na finansijske institucije u svrhu realizacije plaćanja, dobavljače kupljenog proizvoda u svrhu obračuna, isporuke i dostave naručenog proizvoda, i osobe koje su ovlaštene za održavanje IT sistema putem kojeg se obavljaju transakcije kupnje), zaštite interesa Kupaca, Posjetilaca i Prodavca te sprječavanja eventualnih zloupotreba. Lični podaci bit će također dostavljeni nadležnim tijelima temeljem na zakonu zasnovanom zahtjevu.

Prodavac će čuvati lične podatke, prikupljene u svrhu izvršenja Ugovora, obrađivati u razdoblju potrebnom za ostvarenje svrhe, u skladu s mjerodavnim pravom, trenutačno maksimalno 11 godina. Više informacija o obradi ličnih podataka dostupno je u Pravilima privatnosti na Webshopu.

Prodavac poduzima mjere kojima se osigurava odgovarajuća sigurnost ličnih podataka, uključujući i zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.

15. Prigovori kupaca

Kupac ima pravo podnijeti prigovor na izvršenu uslugu prodaje putem Webshopa na adresu Franck d.o.o., Braće Bajića br. 1A, 71000 Sarajevo, ili putem elektronske pošte na adresu info@shop.franck.ba te u poslovnim prostorijama Prodavca. Prodavac će bez odgode potvrditi prijem prigovora Kupca, te na isti odgovoriti pisanim putem u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

16. Odgovornosti i ograničenja odgovornosti

Prodavac se prema svojim mogućnostima trudi osigurati ažurnost i tačnost podataka koji su objavljeni na stranicama Webshopa. Unatoč tome, karakteristike proizvoda, rok isporuke (dostave) ili cijena mogu se promijeniti tako da Prodavac ne uspije ispraviti podatke na stranici. U takvom slučaju, Prodavac će Kupca obavijestiti o promjenama i omogućiti mu odustajanje od narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.

Stranica Webshopa može biti privremeno nedostupna ili dostupna samo u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog održavanja ili nadogradnje sistema, zbog tehničkih poteškoća, uslijed više sile ili drugih uzroka. Prodavac (kao i treće strane povezane s njim) nije odgovoran, u mjeri kojoj je to dopušteno u skladu s mjerodavnim pravom, bez obzira na uzrok i trajanje, za eventualnu nedostupnost Webshopa, bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prenosu informacija, djelomični ili potpuni prekid ili pogrešan rad i/ili tehničke probleme koji mogu dovesti do pogrešne obrade podataka te bilo kakva potraživanja ili gubitke koja iz tog proizlaze.

Prodavac nije odgovoran Kupcu i/ili Posjetiocu za bilo koju štetu i troškove koji mogu nastati ili biti vezani uz korištenje Webshopa, kao i bilo koju štetu koja može nastati trećim osobama upotrebom ili korištenjem internetske stranice Prodavca.

Za kupovinu na Webshopu Kupac mora imati valjanu internetsku vezu. Usluge koje pruža Prodavac putem Webshopa ne uključuje troškove koje snosi Kupac/Posjetilac koristeći računalnu opremu i drugu elektronsku opremu (elektronske uređaje) te usluge za pristup Webshopu. Prodavac nije odgovoran za troškove telefona, podatkovnog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom narudžbe ili pregledavanja/pretraživanja Webshopa.

Sadržaj stranice Prodavca Webshopa je zaštićen i Prodavac ostvaruje isključivo pravo na njegovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na stranicama Prodavca obaveza je prethodno kontaktirati Prodavca putem e-mail adrese info@shop.franck.ba.

17. Intelektualno vlasništvo

Stranica Webshopa sadrži materijale Prodavca zaštićene autorskim pravom, pečatom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na tekstove, software, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj Internetskih stranica. Svi materijali (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali i dr.) zaštićeni znakovi proizvoda i usluga (pečati), logotipi, te drugi sadržaji koji se nalaze na stranicama Webshopa isključivo su pravo Prodavca, ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu.

Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prenos, objavljivanje, reproduciranje, preinaka, revidiranje, prenošenje, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvedenica ili mijenjanje na drugi način stranica Webshopa bez izričitog pismenog odobrenja Prodavca strogo je zabranjeno.
Bilo kakvo kršenje ovih uslova koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava pečata, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva može dovesti do pokretanja građanskih, trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog i/ili prekršajnog progona protiv počinitelja. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja Prodavca, kao i nositelja autorskog prava.

Kupac/Posjetilac može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite upotrebe. Korištenje i ispisivanje sadržaja s Webshopa dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne svrhe Kupca/Posjetioca.

Kupac/Posjetilac se obavezuje da neće na ovim stranicama Webshopa postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, pečatu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava.

Prodavac ne snosi obavezu izvještavati Kupca/Posjetioca, ili mu pomoći u određivanju je li određeni materijal podložan autorskom pravu.

Korištenjem ili pristupom ovoj stranici Kupac/Posjetilac ne stiče, izričito ili prešutno, nikakvo pravo iskorištavanja, licencu ili pravo korištenja pečata, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava koje pripada društvu Prodavca i/ili trećoj osobi. Kupac/Posjetilac i registrirani korisnici snose vlastitu odgovornost za poštivanje autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva u pogledu tih sadržaja.

18. Mjerodavno pravilo i nadležnost suda

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke ovih Opštih uslova mjerodavne su važeće zakonske odredbe u Bosni i Hercegovini, kao i za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja internetske stranice Prodavca, korištenja Webshopa ili u vezi s Webshopom.

U slučaju spora između Prodavca i Kupca/Posjetioca isključivo su nadležni sudovi u Bosni i Hercegovini, te se utvrđuje mjesna nadležnost suda u Sarajevu.

19. Završne odredbe

Ovi Opšti uslovi i pravila podložni su promjenama, izmjenama i dopunama u bilo kojem trenutku. Bilo kakva izmjena ili ukidanje Opštih uslova stupit će na snagu trenutkom objave na internetskim stranicama Prodavca.

Kupac/Posjetilac se obavezuje povremeno iznova pročitati Opšte uslove kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ako Kupac/Posjetilac koristi stranice Webshopa nakon izmjene Opštih uslova, smatra se da je upoznat s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvata. Prodavac isključuje svoju odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu Kupcu/Posjetiocu ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

U slučaju ništavosti pojedinih odredbi Opštih uslova, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Opštih uslova, i preostali dijelovi ovih Opštih uslova će ostati na snazi.

Ako bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz Opštih uslova, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom istih prava u budućnosti, kao ni bilo kojih drugih prava iz ovih Opštih uslova.

Ovi Opšti uslovi primjenjuju se od 2022. godine.

Proizvod je uspješno dodan u Favorite.

Proizvod je uspješno uklonjen iz Favorita.

Promo kod uspješno primjenjen.