Dostava je BESPLATNA za sve narudžbe iznad 50,00 KM

  • Akcije

E-mail: info@shop.franck.ba

Jezik: ENG

Reklamacije i povrati

1. Reklamacija

Ako Kupac prilikom upotrebe određenog proizvoda smatra da je proizvod neispravan, potrebno je da, bez odgađanja, obavijesti Prodavca na adresu Franck d.o.o., Braće Bajića br. 1A, 71000 Sarajevo ili na e-mail info@shop.franck.ba.

Nakon zaprimanja reklamacije, Prodavac će Kupcu poslati potvrdu primitka reklamacije te informaciju može li se proizvod zamijeniti za novi, može li se za proizvod dobiti povrat novca ili je proizvod potrebno poslati u ovlašteni servis.

U slučaju da je proizvod potrebno poslati u ovlašteni servis, proizvod će biti potrebno dostaviti u ovlašteni servis na adresu Franck d.o.o., Braće Bajića br. 1A, 71000 Sarajevo.

2. Jednostrani raskid ugovora od strane kupca

U skladu sa ZZP-u, Kupac koji je potrošač u smislu definicije ZZP-a ima pravo jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to, u roku od 15 dana od dana  od datuma dostave proizvoda, odnosno dostave zadnjeg proizvoda koji je obuhvaćen pojedinom narudžbom. Cjelovite informacije vezane uz pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora navedene su u ZZP-u.

Potrošač ne može odustati od prava na raskid ugovora iz člana 47. ovog Zakona u vezi sa ugovorima:

a) o pružanju usluga - ako je uz njihov pristanak počeo da radi prije nego što je istekao rok od 15 dana za odustajanje iz člana 47. ovog Zakona;

b) o uslugama igara na sreću;

c) o prodaji robe ili usluga - ako cijena proizvoda ili usluga zavisi od promjena na finansijskom tržištu na koje potrošač ne može uticati;

d) o prodaji robe - kada je potrošač dao ličnu pisanu narudžbu ili specifikaciju za proizvod;

e) o prodaji robe kada se proizvod zbog njegove prirode ne može vratiti;

f) kod isporuke audio i video-snimaka ili računarskog uputstva koje je potrošač upotrijebio;

g) kod isporuke štampe, periodike i časopisa.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora nalazi se ovdje. Kupac može jednostrano raskinuti ugovor koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražava svoju volju da raskine ugovor, na način da obrazac pošalje na poslovnu adresu Prodavca, Franck d.o.o., Braće Bajića br. 1A, 71000 Sarajevo ili na info@shop.franck.ba. Potvrdu prijema obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Prodavac će Kupcu, bez odgađanja, dostaviti elektronskom poštom.

U slučaju jednostranog raskida ugovora Prodavac će postupiti prema ZZP-u. Povrat plaćenog iznosa cijene bit će izvršen nakon što Kupac vrati kupljeni proizvod, odnosno nakon zaprimanja dokaza od strane Kupca da je proizvod poslan natrag Prodavcu, odnosno trećoj osobi određenoj od strane Prodavca. Povrat proizvoda Kupac je dužan izvršiti, bez odgađanja, a najkasnije u roku 15 dana od dana izjavljivanja jednostranog raskida ugovora.

Kupac je na temelju ZZP-a dužan snositi izravne troškove povrata proizvoda ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ako Kupac želi može se obratiti Prodavcu pozivom službi za korisnike na broj +387 33 711 830 ili e-mailom na: info@shop.franck.ba radi pribavljanja dodatnih obavijesti o načinu, mogućnostima i uslovima vraćanja proizvoda od strane Prodavca. Radno vrijeme službe za korisnike je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.

Kupac je sukladno ZZP-a odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja i korištenja kupljenog proizvoda, u slučaju raskida ugovora na način opisan ovim člankom. Kupac je također odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koji je vraćen Prodavcu ili trećoj osobi određenoj od strane Prodavca, oštećen ili uništen, u kojem slučaju neće ostvariti pravo na povrat punog plaćenog iznosa kupoprodajne cijene.

Zahtjev Kupca za zamjenu naručenog i ispravno isporučenog proizvoda smatrat će se jednostranim raskidom ugovora, u skladu sa ovim članom Opštih uslova. Kupac je u tom slučaju obavezan ispuniti obrazac za povrat proizvoda. Sve proizvode u slučaju jednostranog raskida u skladu sa ovim članom (povrat ili zamjena) potrebno je poslati na adresu Prodavca ili drugu adresu naznačenu u spomenutom obrascu.

Proizvod je uspješno dodan u Favorite.

Proizvod je uspješno uklonjen iz Favorita.

Promo kod uspješno primjenjen.